Koncept

Koncept og historien bag Carblock Art Building

2004

CARBLOCK ART BUILDING tager sit udgangspunkt i et parkeringshus i centrum af Aalborg.

I navnet CARBLOCK ART BUILDING ligger betydningen at blokere parkeringshusets daglige funktion ved at overtage rummet og hele bygningen: I et bestemt tidsrum, indtages dette offentlige rum som kunstbygning, hvor bilerne bogstavelig talt blokeres. Her vil der automastisk ske en beskuer/ værk konfrontation, hvor den udeforstående parkeringshusgæst kommer i direkte kontakt med den pågældende kunst happening, når denne udfører sin naturlige funktion, der indebærer parkering af bil i dette parkeringsrum, som i tidsrummet har en dobbeltfunktion som værende både kunstbygning og parkeringshus. Heri ligger ligeledes en aktivistisk handling omhandlende at skabe et eget rum til kunsten og besætte dette offentlige rum på bekostning af dets daglige funktion.

CARBLOCK ART BUILDING handler om at skabe et fri rum for kunstnere. Her stiller den enkelte kunstner selv betingelserne, idet kunstneren erobrer det offentlige rum. Kunstneren får mulighed for at udstille på CARBLOCK ART BUILDING med de værker der er blevet til i samspil med dette offentlige rum og som del af den sammenhængende konteks. Udstillingen på CARBLOCK ART BUILDING er offentlig og dermed en virkelig udstilling der kan ses på samme plan som andre udstillinger, den dokumenteres og fremvises på nettet, hvor CARBLOCK ART BUILDING regerer som en eksisterende kunstbygning.

CARBLOCK ART BUILDING er et stedspecifik værk med sin base i Aalborg. Aalborg har som “kulturby” en stor mangel på samtidskunst og ikke mindst et udstillingssted til denne. CARBLOCK ART BUILDING er på denne måde en kritik af den kulturprioritering der sker på nuværende tidspunkt i Aalborg. (2004)

2006

Carblock Art Building - kunstnernes påskeudstilling - KP06
Carblock Art Building – kunstnernes påskeudstilling – KP06

2. maj 2006

Reportage: Carblock Art Building

Et af de antagne værker på dette års Kunstnernes Påskeudstilling er internet kunstværket Carblock Art Building af billedkunstner Mikael Madsen. Carblock er eftersigende det første internetværk, der er blevet antaget på KP nogensinde. Værket bliver vist på en computer med internet opkobling i Århus Kunstbygning.

Carblock Art Building screenshot 2006

Carblock Art Building er et stedspecifikt internet kunstværk, der tager sit udgangspunkt i et parkeringshus i centrum af Aalborg. Værket breder sig på både det fysiske og det virtuelle niveau.

Carblock ligger indenfor den genre af internetkunst, hvor værket skaber en egen identitet på internettet. Værket danner en illusion for beskueren og leger hermed med mediet og den anonymitet man kan opretholde online. Carblock fremviser sig selv som en institution på internettet – hvor dennes identitet som kunstværk først afsløres efter megen navigation på siden. Denne type af værker har ofte en stærk kritisk dimension.

Carblocks agenda ligger i det kulturpolitiske. Den ønsker at etablere og erobre et udstillingsrum for samtidskunst. Dette sker både rent fysisk, hvor kunstnere udstiller deres værker i parkeringshuset. Men terrænet erobres ligeledes virtuelt, da illusionen som reel kunstinstitution først for alvor bliver manifesteret på internettet. Her mimer Madsen den institutionelle hjemmesides layout og leger med identiteterne, hvor han har udnævnt sig selv til direktør.

Carblock Art Building åbnede i 2004 med de første udstillinger. Udstillingerne varierer i både tid og omfang afhængigt af i hvilket medie de er udført. Nogle installationer varer kun få timer, hvor andre værker forgår inde i bygningen, her f.eks. plakater der bliver hængende eller andre små indgreb.
Baggrunden for Carblock Art Building er at skabe et rum for samtidskunsten, hvor kunstnere kan arbejde med et autonomt udstillingsrum på egne præmisser. Her markeres et fravær af udstillingsmuligheder for samtidskunstnere i Aalborg. En by der profilerer sig som kulturby, men primært er fyldt med kommercielle gallerier. Projektet udfører en aktivisme ved at besætte parkeringshuset som et udstillingssted. Aktivismen kan ligeledes ses i den konfrontation der sker når man installerer kunstværkerne i bilens rum og bogstavelig talt blokere den daglige trafik.

Carblock Art Building kan besøges både i fysisk form og online. Besøgsadresserne er henholdsvis Vesterbro 12F, 9000 Aalborg og www.carblock.dk.

Tekst: Tina Mariane Krogh Madsen
Foto: Mikael Madsen
Oprindeligt udgivet i Aarhus.nu den 6/5-2006